European Evaluation Helpdesk for Rural Development temaattinen työryhmä 8, maaseutuohjelmien 2014-2020 loppuarvioinnin ohjeistus

MDI osallistui EU:n osarahoittamien maaseutuohjelmien 2014-2020 loppuarvioinnin ohjeistuksen laatimiseen asiantuntijatyöryhmän jäsenenä.