Eurooppalaisen innovaatioyhteistyön kehittäminen

Eurooppalainen innovaatioyhteistyö (European Innovation Partnership, EIP) tuo uusia välineitä uudistuville maatalouden elinkeinoille. EIP:n tavoitteena on kehittää ruohonjuuritason ideoista innovaatioita maataloudessa. Sen kautta tuodaan käytännön tarpeet ja tutkimustulokset lähemmäksi toisiaan. MDI järjesti kaksi työpajaa maaseudun kehittäjille eurooppalaisen innovaatioyhteistyö sisällöistä ja toiminnasta. EIP:n sisältöä työstettiin pidemmälle vuoden 2014 aikana, jolloin myös teemahaut avautuivat. Viralliset EIP-ryhmät aloittivat vuonna 2015, ja niiden keskiössä ovat viljelijät ja muut toimijat, jotka muodostavat ryhmän tietyn käytännöllisen kysymyksen ympärille toimimaan itsenäisesti määrätyn ajan. Kokeileminen, pilotointi ja testaus ovat keskeisiä toimintaperiaatteita.