Euroopan maaseutuverkostojen itsearvioinnin sparraus

MDI tuki Euroopan maaseutuverkostoja (ENRD- ja EIP-AGRI -verkostot) itsearvioinnissa, jossa tarkasteltiin verkostojen yhteisen strategian etenemistä ja verkostojen synergioita. Verkostojen tukiyksiköiltä (ENRD Contact Point, Evaluation Helpdesk, EIP-AGRI Service Point) kerättyjen tuotos- ja tulostietojen lisäksi toteutettiin sähköinen kysely keskeisille sidosryhmille sekä työpaja ohjausryhmälle).