Etelä-Suomen EAKR-ohjelman TL5 ylimaakunnallisten temaattisten hankkeiden arviointi ja älykkään erikoistumisen työpajat

MDI toteutti Päijät-Hämeen liitolle / Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikölle EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 arvioinnin. Työn tavoitteena oli selvittää, missä määrin toimintalinjan ylimaakunnalliset hankkeet ovat vahvistaneet eteläsuomalaisia osaamiskeskittymiä. Lisäksi arviointi tuotti tietoa uuden rakennerahastokauden valmisteluun. MDI toteutti työn yhteistyössä Suomen Itämeri-instituutin kanssa. Työ valmistui vuoden 2012 lopussa.