Etelä-Savon maakuntaohjelman arviointi

Arviointi koski Etelä-Savon maakuntaohjelmaa 2011–2014 ja se toteutettiin intensiivisenä ja vuorovaikutteisena prosessina, jossa erityisen tärkeää oli sitoa nykyisen ja tulevan maakuntaohjelman toimijoita yhteen. Arvioinnissa oli kehittävä, tulevaisuuteen katsova ote. Tarkastelu kohdistui maakuntaohjelmatyöhön alueen kokonaiskehittämisen välineenä ja arvioinnissa analysoitiin maakuntaohjelmien tosiasiallinen ohjaava merkitys ja vaikutus alueelliseen kehitykseen. Työ valmistui heinäkuussa 2013.