Etelä-Savon hyvinvoinnin ja terveyden tila

MDI:n laatimassa analyysissä tarkasteltiin Etelä-Savon kuntien hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja kehitystä keskipitkällä aikavälillä. Hyvinvoinnin ja terveyden tilaa verrattiin koko maahan ja mediaanikunnan arvioihin samalla aikavälillä. Vertailussa tarkasteltiin myös Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien hyvinvointia ja terveydentilaa. Analyysi toteutetiin tarkastelemalla Kelan ja THL:n ikävakioituja sairastavuutta kuvaavia indeksejä. Indekseissä laskettiin kolmen tuoreimman vuoden keskiarvo luonnollisen satunnaisvaihtelun merkityksen vähentämiseksi, joka voi olla ongelmallista etenkin pienten kuntien osalta.