Etelä-Pohjanmaan liiton skenaariotyö ja tulevaisuustyöpajat

MDI tuki Etelä-Pohjanmaan liittoa maakuntastrategian laadintaan liittyvän pitkän tähtäyksen skenaariotyön toteuttamisessa. Skenaariotyössä rakennettiin vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia ja tavoitetiloja maakunnan kehitykselle, arvioitiin nykyisiä ja tulevia vahvuuksia sekä tunnistettiin kriittiset menestystekijät. Osana skenaariotyötä toteutettiin viisi intensiivistä teemakohtaista työpajaa, joissa maakunnan tulevaisuutta arvioitiin eri näkökulmista. Työ valmistui helmikuussa 2013.