Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelman suunnittelu

MDI suunnitteli Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelman, joka kantaa nimeä Kasvuyrittäjyyden tahtomaa. Suunnitteluprosessissa analysoitiin aikaisempien kasvuyrittäjyyttä koskeneiden selvitysten tulokset ja kansalliset linjaukset sekä alueen yrityspalveluorganisaatioiden tuotteet kasvuyrityksille. Lisäksi toteutettiin sähköinen kysely, haastateltiin joukko kasvuyrittäjiä alueelta ja järjestettiin kaksi työpajaa, joissa määriteltiin ohjelman tavoitteet, sisältö ja toimenpiteet. Kasvuyrittäjyyden toimenpiteitä koordinoi kasvuyrittäjäfoorumi, jonka koollekutsumisesta vastaavat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. Prosessin tuloksena syntynyt kasvuyrittäjyysohjelma esiteltiin maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 5.3.2012.