Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman vaikuttavuuden arvioinnin ja viestinnän palvelumuotoilu

MDI toteutti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimeksiannon, jossa sparrattiin maaseutuohjelman 2014-2020 vaikuttavuuden arviointia ja viestinnän palvelumuotoilua. Työhön kuului kaksi intensiivistä työpajaa, ensimmäinen vaikuttavuuden arvioinnista ja toinen vaikuttavasta viestinnästä. Ohjelmaa toteuttavien hankkeiden omatoiminen työskentely tapahtui digitaalisella työkalulla, johon tuotettiin harjoitustehtäviä. Prosessin aikana muotoltiin yhdessä vaikuttavuuden polku -työkalu hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnin ja viestinnän tueksi. Lisäksi kehittämishankkeiden, maatilainvestointien ja yritystukien vaikuttavuutta selvitettiin kyselyiden ja haastattelujen avulla. Vaikuttavuusmatka huipentui toukokuiseen Maaseutujuhlaan, jossa hankkeet esittelivät vaikuttavuuttaan. Vaikuttavuustarinat koottiin painettuun vihkoseen, joka jaettiin Maaseutujuhlassa. Lisäksi Taivalmedia toteutti kolmesta esimerkkihankkeesta vaikuttavuusvideot. Yhteistyökumppaninamme visualisointien osalta toimi BSTR Luova Konttori Oy. Hankkeen materiaalit löytyvät osoitteista: https://pareemaaseutu.fi/mahtisatoa/ ja https://www.mdi.fi/etela-pohjanmaalla-juhlittiin-maaseudun-mahtisatoa/