Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu

MDI toteuttaa Etelä-Karjalan liitolle tulevaisuustarkastelun, joka sisältää 4 skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Lisäksi luodaan maakunnan toimijoiden yhteinen tulevaisuuden visio vuoteen 2040. Työ toteutetaan vuorovaikutteisena prosessina sisältäen viisi laajaa työpajaa, joista kolme keskittyy tarkastelemaan osaamiseen, yhteistyöhön sekä uusiutumiseen liittyviä muutosajureita maakunnassa. Työ pohjautuu tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin (mm. tulevaisuustaulukko, fore-/ backcasting) sekä keskenäistä ymmärrystä lisääviin vuorovaikutusmenetelmiin, kuten Erätauko-dialogiin. Työ valmistuu toukokuun 2020 loppuun mennessä.