Etäverkkokuuleminen oikeusministeriölle

MDI toteutti oikeusministeriölle verkkokuulemisen, jonka aiheena oli naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan valmistelu. Kuuleminen toteutettiin etäyhteydellä, ja osallistavissa osuuksissa hyödynnettiin screen.io-työkalua, jonka avulla osanottajat osallistuivat keskusteluun. Syntynyttä aineistoa hyödynnetään valmistelussa.