ESPON Lakes -alueanalyysi

ESPON LAKES on kohdennettu alueellinen analyysi Euroopan suurten järvien alueellisesta kehityksestä ja integroiduista kehitysmahdollisuuksista” . MDI tekee tapaustutkimuksen Päijänne-järven hallinnasta ja siihen liittyvistä toiminnoista järvialueella (“alue” määritellään tässä toiminnallisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta). Työ keskittyy muodollisiin ja epävirallisiin rakenteisiin, jotka edistävät yhteistä päätöksentekoa ympäristönsuojelun, taloudellisen yhteistyön ja aluesuunnittelun alalla. Tavoitteena on kuvata ja verrata erilaisia “institutionaalisia malleja” suurten järvien hallintaan. Tapaustutkimus edellyttäisi tutkimustyötä (kirjallisuudessa ja institutionaalisilla verkkosivustoilla), haastattelua ja raportointia toimitettavien mallien perusteella. Työn tilaaja on DG REGIO ja MDI tekee työn Spatial Foresightin alihankkijana.