Esiselvitys tienkäyttömaksujen käyttöönottamisen vaikutuksista kuntien vetovoimaan

MDI toteutti HSL:n toimeksiannosta esiselvityksen tienkäyttömaksujen vaikutuksesta kuntien vetovoimaan.  Esiselvityksen yhteyteen tehtiin kirjallisuuskatsaus tienkäyttömallien ja vetovoiman välisestä yhteydestä, asumiseen ja asumisen preferensseihin liittyvistä muutoksista HSL:n alueella, kartoitettiin tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ja tehtiin työsuunnitelma jatkotyön osalta. Työ valmistui helmikuussa 2019.