Esimiesvalmennus Kuntaliitolle

Vaikuttavuuslähtöinen johtaminen ennakoivan hallinnan avulla: Digitaalisesti toteutettu työryhmätyöskentely ja vuorovaikutteinen alustus kuntaliiton esimiehille / johtoryhmälle. Alustus ja työskentely pohjautuivat Kuntaliiton omiin strategia-aineistoihin ja tavoitteena oli kansainvälisten hyvien käytäntöjen pohjalta syventää kuvaa Kuntaliiton vaikutuslähtöisen ja systeemiperusteisen ajattelun ja käytännön tilanteesta. Työpajan tavoitteena oli pysähtyä ajattelemaan yhdessä vaikuttavan ilmiöpohjaisen ja vaikutuskeskeisen hallinnan edellytyksiä ja erityisesti kuntaliiton uusien toimintamallien mahdollisuuksia vaikuttavuuden, sekä ilmiö- ja systeemiperusteisuuden huomioimiseksi toiminnassa; tunnistaa roolit ja toimenpiteet, joiden avulla johtoryhmä voi vahvistaa mahdollisuuksia ja vähentää vaikuttavuuden esteitä päivittäisessä työssä ja verkostoissa; sekä muistuttaa esimiehiä siitä, mihin vaikuttava ilmiöpohjainen johtaminen perustuu.