ERDF & ESF Evaluation helpdesk, kansallinen asiantuntija

MDI toimii Applican alihankkijana Suomen ja Ruotsin maa-asiantuntijana Evaluation Helpdesk-palvelun tuottamisessa. Euroopan komission Evaluation Helpdesk-palveluun kerätään tietoa jäsenmaiden EAKR- ja ESR-ohjelmien ohjelmakausien 2007-2013 ja 2014-2020 arvioinneista sekä ohjelmakauden 2021-2027 ex-ante-arvioinneista.