Ennakointityön koordinointi Oulun Eteläisen alueelle

Monikampus -hankkeessa kehitetään alueen koulutuksen saavutettavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on luoda alustapohjainen kumppanuuskampus-malli, joka mahdollistaa nopean, tarpeidenmukaisen ja ennakoivan reagoimisen alueen osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Työpaketin toimenpiteet kohdistuvat Oulun Eteläisen alueen kolmeen seutukuntaan: Raahen, Nivala-Haapajärven ja Haapavesi-Siikalatvan seutukuntiin sekä Ylivieskaan, Alavieskaan, Kalajoelle, Merijärvelle, Oulaisiin ja Sieviin. Ennakointimallinnuksessa hyödynnetään MDI:n skenaariotyökalua, joka muokkaantuu erilaisiin käyttötarkoituksiin ja arviointiprosesseihin. Työkalun ytimessä ovat strategiset ja eksploratiiviset skenaarioanalyysit, joiden avulla voidaan tehokkaasti tarkastella nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä, politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia, sekä esimerkiksi eksakteja kysymyksiä tulevaisuuden kehityskuluista. Työssä tehdään neljä alueellista pajaa sekä yksi yhteenvetävä tilaisuus.