ELSA TestBed

MDI kehitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristö Elsa-Testbedin hallintamallia. Elsa-Testbed tarjoaa yrityksille ja muille toimijoille pilotointi ja testausmahdollisuuksia liittyen itsenäisesti kotona asumisen hyvinvointi- ja sotepalveluihin. Elsa testbedin palveluita tarjoavat yhteistyössä Eksote, LUT ja LAB. Toimeksiannossa MDI perehtyi Elsa tetsbedin toimintaympäristöön ja toimintaan ja haastatteli hankkeen ja sen sidosryhmien avainhenkilöitä. Lisäksi MDI analysoi vastaavien kokeilualustojen, testbedien, living labien ja innovaatioalustojen hallintamalleja. Työn tuloksena syntyi muutama vaihtoehtoinen malli organisoida Elsa testbedin toiminta tavoitteellisesti ja kestävästi.