Elokuvatuotantoihin kohdistuvien julkisten tukien vaikutukset -selvitys

MDI käynnisti vuoden 2017 lopulla OKM:n toimeksiannosta arviointitutkimuksen, jossa selvitettiin kotimaiseen elokuvatuotantoon ja riippumattomaan televisiotuotantoon suunnattujen kansallisten tukien tehokkuutta ja vaikutuksia. Tutkimuksessa pyrittiin samalla täsmentämään kuvaa elokuva-alan taloudesta ja alan liiketoiminnan nykytilanteesta Suomessa. Valtion myöntämä rahoitus elokuvatuotantoon on tärkeä osa elokuvatuotannon kokonaisrahoituksesta. Valtion vuoden 2017 talousarviossa kotimaisen elokuvan tukemiseen oli varattu noin 25 miljoonan euron määräraha. Arviointi valmistui huhtikuussa 2018.