Elinvoimakysely kuntalaisille ja yrityksille

MDI pohjusti Kannuksen kaupungin elinvoimaohjelman laadintaa toteuttamalla laajat kyselyt kuntalaisille ja yrityksille. Kyselyn avulla haluttiin saada tämän muutoksen keskellä kannuslaisten ääni kuuluviin kunnan elinvoiman edistämiseen ja kehittämistyöhön. Kannuksen elinvoimaohjelmassa määritellään kaupungin kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet tuleville vuosille. Kysely kartoitti kuntalaisilta ja yrityksiltä kun-nan elinvoiman tärkeimpiä elementtejä ja kehittämisen kohteita. Tuloksia hyödynnetään palvelujen kehit-tämisessä kuntalaisille ja yrityksille. Työ valmistui kesäkuussa 2016.