Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (SOMPA)

MDI toteuttaa Suomen Ympäristökeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa Valtioneuvoston Kanslialle monipaikkaisuuden nykytilaa, kestävyyttä, tulevaisuutta sekä ohjauskeinoja koskevan tutkimushankkeen. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja käydään avointa vuoropuhelua, joiden tavoitteena on palvella erityisesti valtion säädösvalmistelua, suunnittelua ja aluekehittämisen ohjausta eri sektoreilla polarisoituvan aluekehityksen haittojen torjuntaan ja tukemaan kestävää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa toimivia politiikkasuosituksia, kannusteita ja ehdotuksia ohjauskeinoiksi, joiden avulla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta.