EK: sotemenot nykyhetkessä ja vuonna 2040

MDI arvioi Elinkeinoelämän keskusliitolle sosiaali- ja terveysmenojen nykytilaa ja kehitystä vuoteen 2040 kunnittain ja ikäluokittain. Tarkoituksena oli esittää karkea arvio, miten väestön ikääntyminen vaikuttaa tulevaisuuden sote-menoihin. Lähteenä käytettiin Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennustetta.