EDIH-vertailuanalyysi Länsi-Suomen konsortioalueen ja muiden maakuntien välillä

MDI toteutti neljän maakunnan (Satakunta, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) alueellisen tilannekuva-analyysin ja vertailun muihin alueisiin keskeisillä innovaatiotoimintaa ja valmistavaa teollisuutta kuvaavilla tunnusluvuilla. Analyysissä vertailtiin Länsi-Suomen EDIH-konsortioalueen (European Digital Innovation Hub) merkitystä ja roolia suhteessa koko maan muihin maakuntiin aluetalouteen, valmistavaan tuotantoon sekä osaamiseen ja tutkimukseen liittyvien tunnuslukujen avulla. Länsi-Suomen EDIH-aluetta verrattiin sekä koko maahan että neljään asukas- ja työpaikkamäärältään suurimpaan maakuntaan (Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa).