EDIH-konsortioalueen alue- ja osaamisprofiilit + etäpaja

MDI toteutti neljän maakunnan (Satakunta, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) alueellisen tilannekuva-analyysin innovaatiopotentiaalin ja digitaalisen valmiuden näkökulmasta. Analyysin tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen tilannekuva neljän maakunnan muodostaman EDIH-konsortioalueen (European Digital Innovation Hub) innovaatiopotentiaalista ja digitaalisesta valmiudesta keskeisten tunnuslukujen perusteella suhteessa koko maahan. Lue lisää: https://www.mdi.fi/neljan-maakunnan-robocoast-konsortioon-kuuluvat-maakunnat-ovat-suomen-valmistavan-vientiteollisuuden-ydinaluetta/