Digitalisaatiokartoitus kunnille

MDI toteutti Kuntaliiton toimeksiannosta digitalisaatiokartoituksen kuntiin. Työn tavoitteena oli tarkentaa kuvaa digitalisaation tuomista vaikutuksista kuntien toimintaan keräämällä tietoa ajankohtaisista, digitalisaatioon liittyvistä aiheista ja ilmiöistä. Raportointi toteutettiin temaattisesti paloiteltuna. Kyselyssä käytettiin tilaajan määrittelemää lomaketta/lomakkeita, jotka vietiin Webropol-ympäristöön. Kyselyt lähetettiin kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin. Kyselyn kohderyhmät määriteltiin kyselyjen sisällön mukaan. Työ sisälsi aineistojen muokkaamisen Excel- ja SPSS-muotoon ja tulosten raportoinnin kaaviokuvin ja taulukoin. PowerPoint-raportteja tuotettiin teemoittain, joiden sisällöstä sovittiin yhdessä tilaajan kanssa. Raportointi sisältää vertailun myös aikaisempiin vuosiin soveltuvin osin. Lisäksi työssä tuotettiin interaktiivisia PowerBi-raportteja.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan