Diakonia-ammattikorkeakoulun toimipaikkojen alueprofilointi

Alueprofilointiin liittyvän analyysin kohteena oli nykyinen DIAK-toimipaikkaverkosto Helsingissä, Turussa, Oulussa, Porissa ja Pieksämäellä. Alueprofilointi perustui em. viiden paikkakunnan nykyisen ja tulevan väestönkehitysen sekä muuttoliikkeen analysointiin. MDI tarkasteli toimipaikkojen väestönkehitystä osatekijöittäin, mutta pääpaino oli 10–19-vuotiaiden lasten ja nuorten ikäluokkien kehityksen sekä tulo- ja lähtömuuttojen analysoinnissa.