DG Region puitesopimus

MDI oli mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka valittiin yhdeksi DG Region puitesopimustoimittajaksi. Maaliskuun 2014 alussa tehdyn hankintapäätöksen mukaan konsortio oli mukana puitesopimusjärjestelyn neljässä osakokonaisuudessa, jotka käsittelivät koheesiopolitiikan sekä rakennerahastojen ja investointirahaston tulevaisuutta sekä vaikuttavuusanalyysin että tutkimuksen kautta, EU-politiikkojen vaikutusta ekonomiseen, sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen sekä tutkimukseen liittyen hallinnollisiin kuluihin ja hallintokapasiteettiin. Konsortiossa oli mukana yli 100 toimistoa ympäri Euroopan.