Demographic Change, Equality and Wellbeing- työpajaveto ja alustus

Osana eurooppalaista Joint Programming Initiative:a ”More Years, Better Lives” MDI fasilitoi työpajan demografisesta muutoksesta ja ikääntymisestä sekä siitä, miten politiikkoja, ohjelmia ja palveluita integroidaan ikääntyvään yhteiskuntaan. Kantava teemana tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vurovaikutus ja eurooppalaiset hyvät käytännöt politiikkaintegraatiosta sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella tasolla.