Cooperation methods and tools applied by European Structural and Investment Funds programmes for 2014-2020 to support implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region

MDI teki osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa analyysin EU:n Itämeristrategian huomioimisesta Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa, eli rakennerahastoissa, maaseutuohjelmassa ja kalatalousrahastossa Suomessa vuosina 2014–2020. Syynissä ovat yhteistyön tavat ja työkalut. MDI toimi työssä alihankkijana Spatial Foresightille. Työ valmistui huhtikuussa 2015.