Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva tutkimus

MDI oli vastuussa tutkimushankkeesta, jolla selvitetään, miten asuntopolitiikkaa tulisi kehittää erityisesti pääkaupunkiseudulla ja miten nykyisissä asumisen tukijärjestelmissä on onnistuttu. Asuntopolitiikan keskeisenä huolena on nähty pääkaupunkiseudun merkittävät asunto-ongelmat liittyen muun muassa asumisen kalleuteen ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyyteen. Myös asumisen tuet ovat olleet usein kritiikin kohteena. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla päätöksenteossa on mahdollista lisätä kustannustehokkaasti asuntopolitiikan positiivisia vaikutuksia. Työn tilaaja oli eduskunnan tarkastusvaliokunta. MDI tutkimuskumppaneina toimivat Seppo Laakso ja Henrik Lönnqvist. Tulokset valmistuivat kesäksi 2017. Eduskunnan tiedote: https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/TrV_asuntopolitiikka_20161004.aspx. Loppuraportti: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/O_61+2016.pdf