Asiantuntijatuki ja asiantuntijasparraus Tampereen väestökasvun skenaarioista

Tampereen kaupungin strategiayksikkö on määritellyt yhteistyössä kaupungin politiikkatoimijoiden kanssa väestöskenaariot vuoteen 2030 ulottuvasta väestökasvusta. Tampereen kaupunki on tehnyt kolme erilaista väestökasvuskenaariota. Kasvuskenaariot on luotu kolmen vaihtoehtoisen kehityskulun mukaisesti, jotka ovat: 1) Maltillinen: kasvu keskimäärin 2 166 asukasta vuodessa 2) Strateginen tavoite: kasvu keskimäärin 3 504 asukasta vuodessa 3) Huima: kasvu keskimäärin 5 150 asukasta vuodessa. Näiden skenaarioiden taustaksi MDI laati kaupunkitasoiset ikäryhmittäiset väestön kasvun skenaariot. Tämän jälkeen toteuttiin skenaarioihin pohjautuvat vaikutustarkastelut, jotka kohdistuivat talouteen, tilainvestointeihin ja tilojen perusparannuksiin sekä tarvittavan asuntorakentamisen määrään.