Arvokas työelämä -prosessi – kick off ja asiantuntijoiden näkemykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti työelämän kehittämisen taiteen, kulttuurin ja liikunnan keinoin. MDI fasilitoi Arvokas työelämä -prosessin käynnistystilaisuuden 11.9.2012 Paasitornin Sirkus-salissa. Yli 1000 työelämän kehittämisestä kiinnostunutta sekä taiteen, kulttuurin ja liikunnan osaajaa osallistui inspiroivaan tilaisuuteen. Käynnistystilaisuuden jälkeen MDI ruoppasi vielä syvemmältä työelämän kehittämistä syvähaastattelemalla työelämän keskeiset asiantuntijat ja kehittäjät. MDI analysoi haastatteluiden annin ja asemoi taiteen, kulttuurin ja liikunnan avulla tehtävää kehittämistyötä tähän kenttään. Lopputulokset esiteltiin 11.12.2012 Tampereella.