Arviointi koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä innovoinnin edistymisestä maaseutuohjelmassa

MDI toteutti konsortiossa Spatian ja TK-Evalin kanssa arvioinnin Manner-Suomen Maaseutuohjelman koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä ohjelmasta innovaatioiden edistäjänä. Arvioinnin tiedonkeruussa käytettiin dokumentti- ja indikaattorianalyysin lisäksi kyselyjä, haastatteluja sekä työpajoja. Arvioinnissa tehtiin myös analyysi ja tapaustutkimus EIP-ryhmistä. Linkki raporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-010-6