Arktisen tiekartan laatiminen ja arktisen osaamisen määrittely osana Tekesin strategista avausta

Tekes teki strategisen avauksen Suomen arktisen toimintaympäristön ja sen mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tavoitteena oli kehittää Suomelle visio ja tiekartta konkreettisiksi jatkotoimiksi arktisen osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Työssä analysoitiin, mitkä ovat ne suomalaiset arktisen huippuosaamisen alat, missä osaaminen ja yritykset muodostavat ehjän ja kilpailukykyisen arvoketjun. MDI osallistui työhön Oulun yliopiston (SMARTIC – tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen) ja VTT:n (ArctiComp, arktisen osaamisen tiekartta – Suomen strategiset avaukset) alihankkijana. Työ valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2014.