Analyysi yksinkertaistettujen kustannusmallien käytöstä

Nykyiselle ohjelmakaudelle otettiin käyttöön yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joiden tavoitteena on keventää ERI-rahastojen hallintoa. MDI oli mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka teki DG Regiolle arvioinnin, missä määrin eri maissa on otettu käyttöön yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Suomessa tarkastelu kohdistui Euroopan aluekehitysrahastoon, Euroopan sosiaalirahastoon ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Vastuutahona toimi t33 Italiasta ja työ valmistui keväällä 2018.