Analyysi valtiontuen arvioinnin vaatimuksista

MDI toimii Ruotsin ja Suomen kansallisena asiantuntijana Euroopan komission (DG Competition) tilaamassa valtiontuen arviointia koskevassa selvityksessä. Selvitys tuottaa tietoa yritystukia koskevien arviointijärjestelmien lainsäädännöllisestä pohjasta, toimeenpanosta ja käytänteistä jäsenmaissa EU:n valtiontukisääntöjen uudistamistyön tietopohjaksi, erityisesti yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen osalta.