Älyliikenteen politiikkasuosituspaperi NSB CoRe:lle

Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen Kasvukäytävä -verkosto olivat mukana kansainvälisessä NSB CoRe -hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena oli kehittää älyliikenteen sovelluksia ja sujuvia matkaketjuja Itämeren alueella. MDI oli mukana työssä muotoilemalla politiikkasuosituksia komissiolle ja kansallisille päätöksentekijöille. Työssä perehdyttiin ensin laajaan taustamateriaaliin, toteutettiin tarkentavia haastatteluja ja järjestettiin kaksi eri sidosryhmät yhteen kokoavaa tilaisuutta, innovation labia. Ensimmäinen innovation lab pidettiin Hämeenlinnassa kesäkuussa 2018 ja toinen Varsovassa syyskuussa 2018. Politiikkasuositukset valmistuivat marraskuussa 2018. Työ toteutettiin englanniksi.