Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten yhteisen strategia-asiakirjan laadinta

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausmallia selkeytettiin ja yksinkertaistettiin. Ennen vuoden 2016 alussa voimaan tullutta uudistusta ohjausasiakirjat ja tavoitteiden asettaminen tapahtuivat kolmiportaisella mallilla. Uudistuksen myötä siirryttiin kolmiportaisesta kaksiportaiseen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmään, jossa strategia-asiakirja laaditaan yhteisenä aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille hallituskauden mittaiseksi. MDI tuki valtiovarainministeriötä, aluehallintovirastoja ja ELY-keskuksia yhteisen strategia-asiakirjan valmistelussa yhdessä Tempo Economics Oy:n kanssa. Työ valmistui syyskuussa 2015.