Alueellistamisstrategiaan liittyvä asiantuntijatuki

VM on käynnistänyt alueellistamisen uusien strategialinjausten valmistelun. Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Nykymuotoinen alueellistaminen on aloitettu tämän vuosituhannen alussa ja sitä koordinoidaan, seurataan ja kehitetään VM:n johdolla. Nyt uudistetaan linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla virastojen tehtävien toteuttamiseksi ja kansalaisten ja yritysten palvelemiseksi sekä mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden muutoksia tämä edellyttää. Hankkeessa valmisteltavat linjaukset toimivat alueellistamista koskevan lainsäädännön uudistamisen pohjana. MDI kerää tietopohjaa linjausten valmistelun pohjaksi, ja on mukana fasilitoimassa tilaisuuksia alueellisella kierroksella, joka toteutetaan suuralueittain vuoden 2020 tammikuussa. Linjaukset valmistuvat maaliskuun loppuun 2020 mennessä. Työtä ohjaa alueellistamisen koordinaatioryhmä ja työn tilaaja on VM.