Alueellistamisstrategiaan liittyvä asiantuntijatuki

VM käynnisti loppuvuodesta 2019 alueellistamisen uusien strategialinjausten valmistelun. Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Nykymuotoinen alueellistaminen on aloitettu tämän vuosituhannen alussa ja sitä koordinoidaan, seurataan ja kehitetään VM:n johdolla. Prosessissa uudistettiin linjaukset siitä, millaista valtion toimintaa ja läsnäoloa alueilla tavoitellaan 2020-luvulla virastojen tehtävien toteuttamiseksi ja kansalaisten ja yritysten palvelemiseksi sekä mitä alueellistamisen tavoitteiden ja toimintape-riaatteiden muutoksia tämä edellyttää. Hankkeessa valmistellut linjaukset toimivat alueellistamista koskevan lainsäädännön uudistamisen pohjana. MDI keräsi tietopohjaa linjausten valmistelun pohjaksi, ja oli mukana fasilitoimassa tilaisuuksia alueellisella kierroksella, joka toteutettiin suuralueittain vuoden 2020 tammikuussa. Vuorovaikutteinen osio toteutettiin sähköisesti Innoduel-työkalulla. Lisäksi järjestettiin kansallinen päätöstilaisuus, joka poikkeusoloissa päädyttiin 13.3. järjestämään päivän varoitusajalla virtuaalisena. Linjaukset valmistuivat maaliskuun loppuun 2020 mennessä. Linkki tiedotteeseen: https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/strategiassa-esitetaan-tavoitteet-valtion-alueelliselle-lasnaololle. Strategian asiakirjat löytyvät verkkosivuilta: https://vm.fi/alueellistaminen. Työtä ohjasi alueellistamisen koordinaatioryhmä ja työn tilaaja oli VM.