Alueelliset maaseudun kehittämisen innovaatioleirit

MDI toteutti maa- ja metsätalousministeriön maaseutuverkostoyksikön kanssa alueelliset innovaatioleirit vuosina 2013 ja 2014. Kahden vuoden aikana toteutettiin yhteensä 10 kolmen päivän leiriä. Innovaatioleirien tavoitteena oli luoda, haastaa ja kehittää maaseudun ihmisiä, yritystoimintaa ja verkostoja. Jokainen innovaatioleiri toteutettiin alueen ehdoilla ja alueen omista tarpeista käsin. Leirit kestivät 50 tuntia, ja niiden aikana leirille valittuja aihioita ideoitiin eteenpäin, testattiin ja lopuksi konseptoitiin toteutettavaksi.