Alueellisen yhteistyön organisoituminen Itä-Lapissa

Syys-lokakuussa 2015 MDI perehtyi nykyiseen Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen alueyhteistyön toimintamalliin, eli Itä-Lapin kuntayhtymään. MDI selvitti, miten alueyhteistyötä voidaan toteuttaa nykyistä joustavammin ja taloudellisemmin. Kehittämisvaihtoehtoja olivat nykyisen organisaatiomallin kehittäminen, rekisteröity yhdistys, yhtiömalli sekä toiminta ilman erillistä organisaatiota esimerkiksi kuntajohtajien yhteistyöryhmänä. Työssä huomioitiin Itä-Lapin alueelliset erityispiirteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet sekä näistä nousevat kuntien välisen yhteistyön tarpeet.