Alueanalyysi rakennemuutosalueen ja sen yritysten resilienssistä

MDI toteutti Oulun yliopiston Kerttu Saalisti-instituutin toimeksiannosta alueanalyysin Interreg Europe -ohjelman rahoittamaan FOUNDATION (Building Regional Resilience to Industrial Structural Changes) -projektiin. Alueanalyysissä tarkasteltiin Nivala-Haapajärven alueen resilienssiä ja -potentiaalia seudun tärkeiden toimialojen (kuten metalli- ja puutuoteala) vientiä harjoittavien ja kasvuhakuisten yritysten näkökulmasta. Alueanalyysissä selvitettiin kohdeyritysten kilpailukykyyn ja resilienssiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi selvitettiin yritysten tavoitteita ja toimenpiteitä sekä haasteita kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kasvun vahvistamiseen liittyen. Tätä kautta pyrittiin nostamaan esille laajemmin ratkaisuja, joilla voidaan vahvistaa alueen yritystoimintaa ja työllisyyttä sekä alueellista resilienssiä.