Akaan kaupungin väestönkehitys- ja muuttoliikeanalyysi sekä väestöennuste

Analyysissä tarkasteltiin Akaan kaupungin sisäistä ja ulkoista väestönkehitystä sekä määrällistä ja laadullista muuttoliikettä 2010-luvulla. Lisäksi toteutettiin väestöennuste Akaan kaupungille vuosille 2018-2040.