Akaan kaupungin tulo- ja lähtömuuttajakysely

Akaa on kärsinyt viime vuosina muuttotappiota ja halusi pureutua tarkemmin muuttotappion syihin ja selvittää, millaisilla toimenpiteillä asiaan saataisiin muutos. Projektissa haastateltiin sähköisesti Akaasta viimeisen viiden vuoden aikana poismuuttaneita ja samaan aikaan Akaaseen muuttaneita. Kyselyssä kartoitettiin mm. viihtymistä, Akaan suosittelua muille ja tyytyväisyyttä Akaan palveluihin. Kyselyn tuloksista tuotettiin lopuksi raportti.