6Aika-strategian loppuarviointi

6Aika-strategian loppuarvioinnissa peilataan strategian tuloksia ja niiden arvoa suhteessa käytettyihin resursseihin, asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan synnyttämiin hyötyihin ja lisäarvoon. Arvioinnin tarkoitus on myös avata näkökulmia kaupunkikehittämisen tulevaisuuteen. Arviointi toteutetaan yhteistyössä 4FRONTin (Vesa Salminen ja AnneMari Järvelin) asiantuntijoiden kanssa. Työ on organisoitu neljän työpaketin ympärille ja arviointikriteereiksi on valittu toiminnan osuvuus ja johdonmukaisuus, tuloksellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. Ensimmäisessä vaiheessa arviointia tehdään asiakirja-analyysi, haastatteluja, indikaattorianalyysi käyttäen EURA-järjestelmän tietoja sekä kansainvälinen benchmark-verrokkianalyysi. Työn ensimmäisessä vaiheessa haastattelemme strategian johtoryhmän ja ohjausryhmän edustajat sekä kaupunkikoordinaattorit. Toisessa työvaiheessa toteutetaan mm. kuntakysely, jolla kartoitetaan 6AIKA-toiminnan näkyvyyttä ja vaikutuksia muissa kunnissa. Viimeinen vaihe sisältää osallistavat työpajat ohjelmaan osallistuvissa kunnissa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan optiona kansainvälinen työpaja osana Tampereella keväällä 2020 järjestettävää kansainvälistä hallinnon tutkimuksen IRSPM-konferenssia, jonka teemana ovat älykkäät palvelut. Työn toteutus: kesäkuu 2019-syyskuu 2020.