6Aika-strategian loppuarviointi

6Aika-strategian loppuarvioinnissa strategian tuloksia ja niiden arvoa peilattiin suhteessa käytettyihin resursseihin, asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan synnyttämiin hyötyihin ja lisäarvoon. Arvioinnissa avattiin myös näkökulmia kaupunkikehittämisen tulevaisuuteen. Työ organisoitui neljän työpaketin ympärille. Ensimmäisessä vaiheessa arviointia toteutettiin asiakirja-analyysi, haastatteluja, indikaattorianalyysi käyttäen EURA-järjestelmän tietoja sekä kansainvälinen benchmark-verrokkianalyysi. Työn ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin strategian johtoryhmän ja ohjausryhmän edustajat sekä kaupunkikoordinaattorit. Toisessa työvaiheessa toteutettiin kuntakysely ja haastattelut, joilla kartoitettiin 6Aika-toiminnan näkyvyyttä ja vaikutuksia muissa kunnissa, hanketoteuttajille suunnattu kysely sekä 6Aika-toimintaan osallistuneille yrityksille kohdennettu kysely. Viimeisessä vaiheessa järjestettiin osallistavat työpajat ohjelmaan osallistuvissa kunnissa. Arvioinnin tulosten mukaan 6Aika-strategia on ollut ainutlaatuinen kaupunkikehittämisen viitekehys kuutoskaupungeissa ja toiminnalla on vahvistettu kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen liittyvien toimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa kaupungeissa. Strategian toteutuksessa korostunut kokeilua ja ketteryyttä painottanut lähestymistapa synnytti lisäarvoa myös yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Arvioinnin tilasi Forum Virium. Arviointi-tiimi muodostui MDI:n ja 4FRONT:n asiantuntijoista.