Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 arviointi


Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman toteutuksen arviointi on alkanut! Näin laajaa ja tällä vaativuuskertoimella varustettua arvioinnin kohdetta ei Suomesta hevin löydy. MDI:n vetämä konsortio toteuttaa arvioinnin yhdessä Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian, TK-Evalin ja Kuntoutussäätiön kanssa. Arvioinnin toimeksiantaja on työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, kanavoi EU:lta tukea Suomeen noin 1,3 miljardia euroa. Yhdessä kansallisen vastinrahan kanssa tämä tarkoittaa 2,6 miljardin euron rahoituspottia, joka käytetään mm. pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden vahvistamiseen sekä koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen.

Lisätietoja rakennerahasto-ohjelmasta.