Valitse tieto

Tuotamme julkishallinnolle monenlaista tietoa esimerkiksi päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi. Teemme dataan perustuvia syvällisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. Tilastot kääntyvät käsissämme ymmärrettävään muotoon, ja analyysin tuloksia voi tulkita helposti ja nopeasti.

Haluamme tuoda yhteiskuntaan lisää luotettavaa tietoa. 

Erityisalaamme ovat alueiden kehitykseen liittyvät analyysit ja tarkastelut, jotka perustuvat tilasto-, paikkatieto-, rekisteri- ja kyselyaineistoihin. Suosituimpia palvelujamme ovat elinvoima- ja vetovoima-analyysit eri alueille, joiden pohjalta kehittäminen tapahtuu todellisen tiedon avulla.

Eväitä julkishallinnon tietojohtamiseen

Kartoitamme tietojohtamisen nykytilanteen ja kehittämistarpeet. Tunnemme julkishallinnon laaja-alaisen aluekehityksen datan ja tietotarpeet, mutta työnämme syntyy myös syvemmälle asiakkaiden tietoinfrastruktuuriin, tiedonhallintaan, toimintamalleihin ja tiedon hyödyntämisen pureutuvia kehittämissuunnitelmia.

Kehitämme tietoperustaa sekä seuraamme ja ennakoimme aluekehitystä. Rakennamme käytettävissä olevasta tiedosta merkityksellisiä, tavoitteisiin vastaavia indikaattorikokonaisuuksia. Ratkomme myös tiedon tuottamiseen ja saatavuuteen liittyviä haasteita yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Saat käyttöösi taitomme datan käsittelyyn, analysointiin, visualisointiin, tulkintaan ja hyödyntämiseen. 

Analyysit, tilastopaketit ja kehitystarkastelut

Pureksimme tiedon ja yksinkertaistamme sen helposti sisäistettävään muotoon. Menetelmiimme kuuluvat mm. tietoprosessien automatisointi, tiedon laadun varmistaminen, tilastomallintaminen, paikkatietoanalyysit, visuaalinen analytiikka, ennakoiva analytiikka ja optimointi. Työhömme liittyviä tunnussanoja ovat kehitys, nykytila, ennakointi ja skenaariot.

Tarjoamme esimerkiksi:

  • ajatuksia herättävät esitykset ja datavisualisoinnit
  • julkisten (kehitys)hankkeiden ja toimenpiteiden laajempien vaikutusten tarkastelut
  • saavutettavuusanalyysit ja mallinnukset; palveluverkkoselvitykset

 

Kauniista kädenjäljestään tunnetut visualisointieksperttimme loihtivat datoista innostavia ja ymmärretäviä tietokokonaisuuksia. Visualisoinneissa käytämme monipuolisesti erilaisia työkaluja, kuten Tableauta ja Power BI:tä sekä QGIS ja Esri ArcGIS-paikkatieto-ohjelmia. Tuotamme niiden avulla esimerkiksi interaktiivisia graafeja, karttoja ja infografiikkaa.

Olemme tehneet data-analyyseja sekä tiedolla johtamisen kehittämistä mm. kunnille, kaupungeille ja erityyppisille alueille. Autamme dataan liittyvissä kysymyksissä kaikissa etusivulla mainituissa teemoissa. Jos tarvitset tietoa tai analyysia jostain muusta aiheesta, ota rohkeasti yhteyttä!

Katso kaikki toteuttamamme tietopalveluihin ja data-analyyseihin sekä tiedolla johtamiseen liittyvät toimeksiannot referensseistä.

Tutustu myös tietopalveluumme ja kuntien tueksi rakennettuun Kuntakorttiin, joka on automatisoitu ja päivittyvä tilannekuva oman kunnan aluekehityksestä yhdessä paketissa valmiiksi visualisoituna.