Valtteri Laasonen – Tiedolla johtamisen ytimessä

MDI:n monialaisen asiantuntijuuden mahdollistavat mahtavat ja osaavat midiläiset. Monipuolisten osaamis- ja koulutustaustojen lisäksi MDI:llä yhdistyvät erilaiset uratarinat. Nyt pääset tutustumaan Valtterin uratarinaan MDI:n ensimmäisestä työntekijästä osakkaaksi.

Olen taustaltani Oulun yliopistosta vuonna 2011 valmistunut suunnittelumaantietelijä ja filosofian maisteri – toisin sanoen generalisti, jota kiinnostaa laajasti tilastot, kartat ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Luin pitkän sivuaineen kansantaloustieteestä ja tilastotieteestä ja lyhyen sivuaineen matkailumaantieteestä. Lisäksi vaihto-opinnot veivät Itävallan Karl Franzens Universität Graziin, jossa tein taloustieteen ja maantieteen opintoja.

Työt MDI:ssä alkoi vuonna 2010. Vuosina 2015-2016 olin välissä Tampereen yliopiston palkkalistoilla ja siitä lähtien olen tehnyt työn ohessa väitöskirjaa ja jatko-opintoja Tampereen yliopistossa, johtamisen ja talouden tiedekunnassa aluetieteen parissa. Väitöskirjassa tarkastelen Suomen innovaatiopolitiikkaa, alueiden ja organisaatioiden uudistumiskykyä ja verkostomaista innovaatiotoimintaa suomalaisilla kaupunkiseuduilla.

MDI:lle tulin alun perin graduntekijänä ja harjoittelijana – tulin siis koulunpenkiltä kasvattiseuraan. Ajatus graduni aiheeseen nousi jo työ- ja elinkeinoministeriön harjoittelujaksolta, jolloin sain tutustua kansalliseen alueiden kehittämiseen ja koheesio- ja kilpailukykyohjelman teemaverkostoihin. MDI teki tuolloin vuoden ikäisenä yrityksenä ennakkoarviointia kyseisestä ohjelmasta. Olin yhteydessä harjoittelun jälkeen MDI:ltä Tommiin, Anssiin ja Mattiin ja kyselin firman perustajatriolta mahdollisuudesta gradun rakentamiseen ja aineiston keräämiseen osana MDI:n projektia. Sain lämpimän vastaanoton, parhaan mahdollisen tuen ja avun gradun tekemiseen sekä inspiroivan työyhteisön ja -ympäristön kehittymiseen harjoittelijasta asiantuntijaksi ja tämä polku on vienyt myöhemmin mukanaan monenlaisiin tehtäviin.

Tiimityöskentelyä ja tietopalveluiden kehittämistä

Pienessä firmassa on saanut alusta lähtien vastuuta projekteista ja myöhemmin niiden vetämisestä sekä vuosi vuodelta enemmän myös tarjousvalmistelusta ja myynnistä sekä sisäisistä prosesseista ja kehittämisestä. Monipuoliset työtehtävät ovat opettaneet tekijäänsä ja kasvattanut nopeatempoiseen asiantuntijatyön luonteeseen. Töiden kautta on saanut rakentaa laajasti verkostoja ja kokemusta niin paikallisista, maakunnallisista kuin kansallisista ja EU-tason selvitys- ja tutkimushankkeista ja alueiden kehittämisen ydinkysymyksistä.

Viimeisimpinä vuosina vastuulleni on tullut lisäksi inspiroivana ponnistuksena kehittää yhdessä muiden tietotiimiläisten kanssa MDI:n tietopalveluita sekä kumppanimme Robonomist Oy:n automatisoida tietotyötä ja rakentaa mm. Kuntakortti-palvelua kunnille ja maakunnille. Toinen oma tukijalka ja kiinnostuksen kohde on säilynyt kuitenkin erityisesti elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvien selvitysten, tutkimusten ja arviointien parissa.

MDI:llä työtehtävät ovatkin olleet aihepiiriltään hyvin laaja-alaisia. Enimmäkseen ne ovat kuitenkin liittyneet tiedolla johtamiseen julkishallinnossa, valtion ja sen aluehallinnon sekä kuntien ja kaupunkien strategia- ja uudistamistyön tukeen, selvityksiin ja arviointeihin sekä innovaatiopolitiikkaan ja elinkeinojen kehittämiseen. Olen saanut nikkaroida mielin määrin tilastojen kanssa ja tehdä pilkuntarkkaa numeroiden murskausta ja analyysiä, toimia EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden arvioinnissa maaeksperttinä, arvioida ja laatia selvityksiä kansallisista ohjelmarahoituksista sekä mm. sote- ja maakuntauudistuksesta, tukea ja sparrata kaupunkien ja kuntien erilaisia strategiatöitä ja vaikkapa fasilitoida elintarvikealan innovaatioleirillä monialaisia tiimejä uusien kehittämisideoiden rakentamisessa konkreettisiksi kokeiluiksi.

Innostavaa työssäni on se, että ympärillä on joukko fiksuja ja monesta eri taustasta tulevia huipputyyppejä. Koen rikkautena myös sen, että näissä hommissa on saanut nähdä, keskustella ja oppia uusia asioita lukuisilta teräviltä yrittäjiltä, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin ja järjestöjen edustajilta ja poliitikoilta hyvin erityyppisissä toimeksiannoissa. Tässä työssä on näköalapaikalla, millaiset ilmiöt Suomessa kuplii, millaisia vaikutuksia erilaisilla yhteiskunnallisilla ilmiöillä on meidän arkeen ja esimerkiksi miten ja mihin julkisia varoja suunnataan ja miten Suomea kehitetään eri aluetasoilla ja sektoreiden näkökulmasta. Erityisen kiinnostavaa on myös tuottaa tietoa, jolla tuetaan merkittäviä päätöksiä yhteiskunnassa ja edistää keinoja ja työkaluja, joilla tämä tieto päätyisi entistä tehokkaammin päätöksenteon tueksi.

Terveiset harjoittelu- tai työpaikkaa etsiville

MDI:ssä arvostetaan ja voimme tarjota mielenkiintoisia hommia hyvin monesta taustasta tuleville tyypeille. Meille kannattaa hakea, jos vain perusluonteesta ja jalkaterän asennosta löytyy riittävästi uteliaisuutta, rohkeutta ja yritteliäisyyttä kehittyä ja oppia sekä lisäksi kiinnostusta yhteiskunnallisista teemoista ja julkishallinnon kehittämisestä. MDI:ssä hierarkiat ja raja-aidat on pyritty pitämään matalina ja vaalimaan ajattelua, aitoutta ja asennetta sekä töissä iloa, intohimoa ja inhimillisyyttä. Työ haastaa ja vaatii kehittymään, eikä kahta samanlaista työpäivää ole tullut usein eteen.