Minna Mayer – Työllisyyspolitiikan ja hyvinvoinnin teemoja työpöydällä

MDI:n monialaisen asiantuntijuuden mahdollistavat mahtavat ja osaavat midiläiset. Monipuolisten osaamis- ja koulutustaustojen lisäksi MDI:llä yhdistyvät erilaiset uratarinat. Nyt pääset tutustumaan Minnan uratarinaan asiantuntijasta johtavaksi asiantuntijaksi.

Aloitin MDI:llä toukokuussa 2018 eli neljä vuotta sitten. Olen väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi vuonna 2017 politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta Helsingin yliopistosta, jossa olen tehnyt sekä kandin, maisterin että tohtorin tutkinnot. Oma pääaineeni tunnetaan yliopistolla nykyisin nimellä global development, mutta omana opiskeluaikana se kulki vielä kehitysmaatutkimuksen nimellä. Lukioaikoina olin erityisen kiinnostunut maantiedosta ja erilaisista poliittisista järjestelmistä sekä psykologista, sillä minulla on aina ollut toiveena urallani auttaa muita ihmisiä. Kehitysmaatutkimuksessa yhdistyivät nämä kaksi teemaa ja pidin siitä, että oppiaine oli tutkimusorientoitunut ja nimenomaan fokuksena on ollut löytää ratkaisuja parantaa yhteiskuntia ja ihmisten tilannetta. Olen opiskellut laajat sivuaineopinnot soveltavasta tilastotieteestä, psykologiasta, sosiaalipsykologiasta, maailmanpolitiikasta ja tutkimusmenetelmistä.

Kuten monessa iloisessa elämäntapahtumassa, sattumalla oli iso merkitys siinä, että päädyin MDI:lle töihin. Olin vuonna 2017 päätynyt Uudenmaan TE-toimistoon tutkijaksi ajatuksella, että se on väliaikainen pesti, kunnes saan väitöksen hoidettua pois alta ja voin aloittaa post doc -tutkimuksen yliopistolla, johon olin jo saanut vuoden rahoituksen. Tuona aikana kuitenkin innostuin työllisyyspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja aloin nähdä tässä tutkimusteemassa paljon potentiaalia motivoivaan tutkimustyöhön, eli sellaiseen, jolla voi vaikuttaa monen ihmisen hyvinvointiin täällä Suomessa. MDI teki tuolloin mm. TE-toimistojen määräaikaishaastatteluja koskevaa VN TEAS -tutkimusta ja me olimme TE-toimistossa tehneet vastaavaa tutkimusta Uudenmaan alueelta ja teimme siihen liittyen yhteistyötä. Sitä kautta MDI tuli pintapuolisesti tutuksi ja huomasin, että täällä tehdään hyvin monipuolisesti työtä paremman Suomen eteen.

Uskaltauduin kysymään, olisiko osaamiselleni mahdollisesti käyttöä MDI:ssä. Pääsin haastatteluun ja sitä kautta minulle tarjottiin työpaikkaa. Koin, että MDI oli hyvä ratkaisu itselleni, koska täällä saan tehdä käytännön tutkimustyötä, mutta yhdessä muiden kanssa. Olen sosiaalinen ihminen ja olin aiemmin kokenut yliopistossa tutkimuksen tekemisen valtavan kiinnostavana, mutta samalla ajoittain yksinäisenä puurtamisena. MDI:ssä vaikutti olevan toisia tukeva ja positiivinen ilmapiiri sekä mahdollisuus kehittää omaa osaamista monipuolisesti. Näin MDI:ssä paljon potentiaalia monipuolisena työnantajana ja tämä on iloksi osoittautunut todeksi.

Kasvu asiantuntijasta johtavaksi asiantuntijaksi

Olen tehnyt hyvin itsenäisesti töitä siitä lähtien, kun olen aloittanut MDI:ssä, mutta viimeisen kahden vuoden aikana olen yleensä toiminut projektipäällikön roolissa ja kantanut vastuuta isommista asiakokonaisuuksista. Olen myös toiminut meillä talon sisällä työhyvinvointiin liittyvien asioiden vastuuhenkilönä nyt noin 3 vuoden ajan sekä työsuojeluvaltuutettuna. On ollut hienoa edistää hyvinvointiin liittyviä asioita sekä tutkimusprojekteissa että meidän talon sisällä työntekijöiden kesken. Asiantuntijasta johtavaksi asiantuntijaksi siirtyminen oli itselleni tärkeä asia, koska se tuntui siltä, että työtäni ja osaamistani arvostetaan paljon ja sille annetaan tilaa kasvaa ja kehittyä tässä yrityksessä jatkossakin. Olen edelleen yhtä innoissani ja motivoitunut tekemään tätä työtä tässä työpaikassa kuin neljä vuotta sitten, kun aloitin työt. Tätä intoa pitää yllä se, että työn sisältö vaihtelee sopivasti, aina on mahdollisuus uuden oppimiseen ja ilmapiiri on positiivinen.

Teen eniten työllisyyspolitiikkaan ja palveluihin liittyvää tutkimusta, mutta myös koulutukseen, hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen poliittisiin ulottuvuuksiin liittyviä projekteja. Nuorten työllisyyteen liittyvät asiat ovat erityisen tärkeitä minulle. Projekti, josta olen eniten ylpeä, on juuri päättynyt TETTI VN TEAS -hanke, joka on ensimmäinen kansallinen laajasti TET-jaksoja käsittelevä tutkimushanke. Hankkeessa esitettiin monia kehittämisehdotuksia nuorten TET-jaksoihin ja toivon että lähivuosien aikana niitä saadaan toteutettua ja sitä kautta tutkimuksemme vaikuttaa tuhansien nuorien TET-jaksokokemukseen toivottavasti myönteisellä tavalla.  

Tulevaisuudessa minulla on toiveena löytää tapoja tuoda meidän talossa olevaa osaamista esille paremmin ja löytää enemmän aikaa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun niihin teemoihin liittyen, joiden parissa teemme työtä. Kirjoittaminen on itselleni myös tärkeä asia ja työn alla oleva nuorten uraopas -kirjani pitäisi saattaa loppuun.  

Merkityksellisintä työssäni ovat hankkeet, joita teemme. Ne ovat pääsääntöisesti valtionhallinnon tilaamia ja siten niille on oikea tarve ja tarkoitus tässä yhteiskunnassa. Pidän siitä, että hankkeet linkittyvät ajankohtaisiin asioihin, hallitusohjelmaan ja alueellisiin kehitystarpeisiin. Lisäksi itselleni tärkeää on oman osaamisen monipuolinen kehittyminen ja uusien asioiden oppiminen sekä se, että saan olla osa tätä kasvavaa yritystä ja sen kehittämistä jatkossakin. Paras asia on tietysti osaavat, älykkäät ja hauskat työkaverit! Meillä on mahtava porukka ja niin paljon osaamista eri osa-alueista ja näkemyksellisyyttä tähän yhteiskuntaan, että on todella ilo ja kunnia olla osa tätä yhteisöä.

Terveiset harjoittelu- tai työpaikkaa etsiville

Kannustan sellaisia yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita henkilöitä hakemaan meille töihin, joilla on halu kehittää omaa osaamistaan monipuolisesti. MDI:ssä pääsee tekemään monipuolisesti tutkimuksellista työtä, joten pitää olla pitkäjänteisyyttä huolellisten data-analyysien tekemiseen sekä laajojen raporttien kirjoittamiseen. Toisaalta pitää olla myös riittävän sosiaalinen työpajojen ja vaikkapa ryhmähaastatteluiden tekemiseen. Tärkeimpänä asiana kuitenkin itse pidän uteliaisuutta ja intoa näitä yhteiskunnallisia teemoja kohtaan. Huumorintaju ja myönteinen asenne kantaa pitkälle!