MDI työnantajana

Arvomme ohjaavat meitä matkallamme kohti paremmin kehittävää ja kehittyvää Suomea. Toimintamme on alusta pitäen noudattanut alhaalta ylös -periaatetta. Meillä kaikki saavat äänensä kuuluviin.

Tarjoamme asiantuntijoillemme monipuolisen työkentän ja mahdollisuuden kehittyä. Meillä kuljetaan työ eikä työaika edellä. Vapaa-ajan rauhoitamme itsellemme. Tekeväinen työyhteisömme on avoin ja lämmin, ja pidämme päivittäin yhteyttä toisilla paikkakunnilla oleviin kollegoihin joko työasioiden tai iltapäiväkahvien tiimoilta. Olemme ahkeria pendelöijiä ja teemme työtä monipaikkaisesti. 

Olemme avoimia laaja-alaiselle osaamiselle. Haemme säännöllisesti uusia osaajia kasvavaan joukkoomme. Emme kiinnitä koulutustaustaan turhan tarkkaa huomiota – tulevaisuuden osaaminen kun voi löytyä yllättävistäkin suunnista!