Kunnan strategian ja valtuustotyöskentelyn väliarviointi

Tämä tuote on suunniteltu kunnan johtoryhmälle, hallitukselle ja valtuustolle. Olette luoneet kuntastrategian ja työskennelleet sen mukaisesti. Nyt on hyvä aika tehdä väliarviointi ja varmistaa, että strategia on tarkoituksenmukainen ja valtuustotyöskentely toimii. Me olemme kehittäneet todetusti toimivan väliarviointiprosessin, jossa luomme yhdessä kattavan käsityksen nykyhetkestä ja hyvän pohjan onnistuneelle loppukaudelle. 

Ohjaamassamme väliarvioinnissa löydätte vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin: 

  • Miten strategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat edenneet? Ovatko ne yhä tarkoituksenmukaisia? 
  • Mitkä ovat kuluvan kauden merkittävimmät onnistumiset ja mitä tulisi vielä kehittää? 
  • Miten valtuustotyöskentely on toiminut nykyisellä valtuustokaudella?  
  • Mitkä ulkoiset tekijät ovat vaikuttaneet eniten kuntaan? Miten nämä tulisi huomioida strategiassa? 
  • Mihin strategiassa tulisi kiinnittää huomiota loppukautena?  

Osana arviointia hyödynnämme sinisen meren strategiaa, jonka avulla luomme selkeän ymmärryksen siitä, mitä tekijöitä strategiassa tulisi vähentää, poistaa, lisätä ja vahvistaa. 

Jos työskentelyä pitää ohjata uuteen suuntaan, nyt siihen on hyvä hetki. Hyvän väliarvioinnin ansiosta mahdolliset haasteet voidaan kääntää eduksi, ja onnistumisia voidaan vahvistaa.  


Hinta 4000 € + mahdolliset matkakulut toteuman mukaan
 

  • Lisäpäivät ja muu mahdollinen lisätyö hinnoitellaan erikseen sopimuksen mukaan 

 

 

4000  (VAT 0%)